Loading...

Osteopati

Osteopati er en medicinsk videnskab, som benytter sig af manuelle teknikker til diagnose og behandling.

En osteopatisk behandling er effektivt ved akutte, subakutte og kroniske problematikker. Osteopati er baseret på traditionelle medicinske fag som anatomi, neurologi, fysiologi, biomekanik, embryologi og patologi. 

 

Hvad er osteopatisk behandling

En osteopat ser kroppen som en helhed ud fra et grundigt kendskab til anatomi. Osteopatien anskuer kroppen som en enhed, hvor alle strukturer påvirker hinanden, og alle led skal kunne bevæge sig optimalt, for at kroppen kan fungere optimalt. Hvis der er låsninger, restriktioner eller spændinger nogle steder i kroppen, vil det påvirke blodcirkulationen, lymfesystemet, immunforsvaret, nervesystemet, muskel-skeletsystemet, organsystemet, hjerne/rygmarvsvæsken og vejrtrækningen. Én af osteopatens stærkeste redskaber til at behandle ovenstående problematikker er at bruge manuel terapi. Dvs. han/hun bruger sine hænder til at mobilisere låsninger og spændte muskler.  Derfor kaldes osteopati også manuel medicin – ligesom kiropraktik.

Osteopati og dens grundtanke om at betragte kroppen som en helhed passer fortrinligt sammen med denne kliniks idé om den helhedsorienterede behandling. Ifølge osteopatien skal årsagen til et problem anskues bredt, for at der kan skabes holdbare løsninger.

 

En osteopat-uddannelse

Den første skole for osteopati blev åbnet i 1892 af Dr. A.T. Still, som var praktiserende læge. I USA er uddannelsen til osteopat integreret i medicinstudiet. Når man studerer til læge, vælger man på et tidspunkt i studiet speciale, og en osteopatisk doktor (D.O.) er her således specialist i manuel behandling. Der findes i dag over 70.000 osteopater i USA, både som praktiserende læger og på hospitaler og uddannelsesinstitutioner

I Europa, inklusiv Danmark, indgår osteopati ikke som en del af medicinstudiet, men er en selvstændig 5 årig uddannelse, som – alt efter uddannelsesform – kan tages direkte eller  med en forudgående uddannelse som  læge-, kiropraktor- eller fysioterapeut.

I år 2000 kom den første mulighed for uddannelse inden for osteopati i Danmark, via ”The International Academy of Osteopathy” (IAO) fra Belgien. IAO er ISO 9001 certificeret, hvilket vidner om uddannelsens kvalitet. Der er endnu kun få færdiguddannede osteopater i Danmark, men faget er under kraftig udvikling. I flere europæiske lande er osteopati allerede blevet statsautoriseret.

I år 2018 indgik IAO et samarbejde med Buckinghamshire New University, som har akkrediteret uddannelsen, hvilket vil sige man får graden Master of Science in Osteopathy ved gennemførelsen af dette program.

I juli 2018 vedtog folketinget et lovforslaget om autorisation af osteopater. Loven indebærer, at alle osteopater der har gennemført osteopatiuddannelsen og bestået eksamen i henhold til gældende regler, fastsat af Styrelsen for Patientsikkerhed, kan søge om autorisation som osteopater.

 

Behandling af børn og babyer 

Osteopater behandler også børn og babyer, hvilket foregår på en blid og nænsom måde.

Det kan bl.a. være behandling af kolik, fordøjelsesproblemer og/eller øreproblemer.

 

Kontakt KlinikMinik eller bestil tid

Du kan bestille tid til konsultation online.

Hvis du har spørgsmål, kan du også sende en mail på info@klinikminik.dk